Přihláška na školičku bruslení

Přihlašujte pouze děti ve věku 4 – 8 let, jinak je přihláška neplatná.