Přihláška pro 3 sourozence

Do kurzu přihlašujte pouze děti ve věku 4 – 8 let. Ostatní nemohou být z kapacitních důvodů přijati.