Přihláška pro 2 sourozence

 Do kurzu přihlašujte pouze děti ve věku 4 – 8 let. Ostatní nemohou být z kapacitních důvodů přijati.