Informace o školičce

Provozovatel:

BK Hradec Králové, z.s.

Komenského 1214

500 03 Hradec Králové

IČO: 42195021

DIČ: CZ42195021

Školička bruslení 2016/2017 – středa 

z á p i s :

 

Od 1.října 9.00 hodin budou na webových stránkách  www.skolicka-brusleni.cz k dispozici formuláře elektronických přihlášek s přesnými instrukcemi o následné bezhotovostní platbě.

Odkaz na tyto stránky bude k dispozici taktéž na hlavních stránkách klubu www.krasohk.cz

 

Cena kurzu:  1.300,-Kč

                                                                            1.900,- Kč při dvou dětech z rodiny

                                                                                             2.850,- Kč při třech dětech z rodiny

 PLÁN LEKCÍ KURZU BRUSLENÍ v sezóně 2016/2017

I.skupina: 18.00 – 18.45

II.skupina: 18.45 – 19.30
1. lekce                           2.11.2016

2. lekce                           9.11.2016

3. lekce                           16.11.2016

4. lekce                          23.11.2016

5. lekce                           30.11.2016

6. lekce                           7.12.2016

7. lekce                           14.12.2016

8. lekce                           21.12.2016

9. lekce                           4.1.2017

10. lekce                         11.1.2017

11. lekce                         18.1.2017

12. lekce                        25.1.2017

13. lekce                         1.2.2017

14. lekce                         8.2.2017

15. lekce                        22.2.2017 zakončení, závěrečný karneval, obě skupiny budou  spojené

Vážení rodiče!

Zvažujete přihlásit své dítě do kurzu bruslení? Předkládáme Vám několik bližších informací a organizačních pokynů.

 • Podmínkou zapsání do kurzu je minimální věk 4 roky.
 • Kurz má v letošním roce 15 lekcí.
 • Doba lekce na ledě je 45 minut. Budeme se snažit dodržet pravidelné termíny, t.j. středa od 18,00-18.45 hod. a 18.45-19.30 , ve výjimečných případech bychom včas informovali o změně. Trenér na konci lekce informuje o datu a hodině příští lekce.
 • Lekce probíhají v hale č. I , vstup vrátnicí zimního stadionu, k dispozici šatna.
 • Podmínkou jsou nabroušené brusle a rukavice. Doporučujeme brusle šněrovací kožené (umělá kůže), brusle z tuhé umělé hmoty s přezkami nejsou ideální pro svoji nepoddajnost, typ bruslí však není podmínkou přijetí do kurzu.
 • Ochranné pomůcky (helma, chrániče) nejsou nutnou podmínkou vstupu dítěte na led, jsou ale vhodné zejména u úplných začátečníků.
 • Broušení bruslí se provádí na ZS. Brusírna je v hale č. II, vstup zvenku, termíny broušení jsou na vývěsce. Doporučujeme Vám nechat nabrousit brusle s předstihem, broušení nenechávejte na den první lekce.
 • Vstup na kurz bruslení je vrátnicí ZS . Na lekce přicházejte včas, tzn. 15-20 min. před začátkem, abyste mohli dítě přestrojit a obout. Uváděný čas je začátkem lekce na ledě.
 • Vzhledem k provozu na ZS je nutno před a po ukončení tréninku dbát zvýšené opatrnosti v prostoru výjezdu rolby na ledovou plochu i v ostatních prostorech ZS. Trenéři za bezpečnost dětí zodpovídají pouze v průběhu tréninku. Pohybujte se pouze v prostorách určených pořadateli. Přístup k ledové ploše je mezi střídačkami. S dětmi           bez chráničů bruslí se pohybujte pouze po gumových plochách.
 • Pokud víte, že se dítě nebude moci zúčastnit lekce z nejrůznějších důvodů, neomlouvejte, prosím, dítě telefonicky, na organizaci tréninků se tím nic nemění. Rozhodně to nebudeme brát jako neslušnost, omluvit se můžete předem nebo na začátku další lekce.     

Po nástupu na led při první lekci si trenéři rozdělí děti podle výkonnosti do družstev. Na základě rozbruslení dětí v následných lekcích mohou trenéři přemístit Vaše dítě do družstva s jinou výkonností. Pamatujte si, prosím, sektor kluziště, kde Vaše dítě bruslí, abyste příště své dítě dali do družstva se stejnou výkonností, kam bylo naposled zařazeno.

  • Kurz probíhá jako každá jiná škola od nejjednodušších cviků ke složitějším. Prosíme rodiče, aby v případě „nezdaru“ dítěte nezasahovali do výuky. Vstup rodičů na ledovou plochu není dovolen!!!
  • Kurz bruslení bude zakončen karnevalem na ledě, kdy obě skupiny budou spojeny a lekce bude trvat 1,5 hod.

V případě zájmu o vstup Vašeho dítěte do oddílu krasobruslení se můžete v průběhu kurzu informovat u trenérů, kteří budou sami oslovovat vhodné kandidáty. Dají Vám informace o podmínkách vstupu do oddílu a zodpoví Vaše případné dotazy.
Apelujeme na všechny zákonné zástupce přijatých zájemců, aby s dítětem absolvovali vyšetření u svého dětského praktického lékaře (například v rámci preventivních prohlídek) s cílem odhalit případné zdravotní problémy, které by nebyly slučitelné s pravidelných sportovním tréninkem.

Kontakt: skolicka@krasohk.cz

 

www.krasohk.cz, www.skolicka-brusleni.cz